TERMÉNYFELVÁSÁRLÁSI ÁRAK:
Étkezési búza: 64.763,44 Ft (tonna)
Napraforgómag: 141.804,19 Ft (tonna)
Takarmánykukorica: 59.727,80 Ft (tonna)
Takarmányárpa: 50.752,07 Ft (tonna)
Repcemag: 162.670,79 Ft (tonna)
Full-fat szója: 213.334,71 Ft (tonna)
ÜZEMANYAGÁRAK:
Gázolaj ára: 661 Ft
Benzin ára: 614 Ft
DEVIZA KÖZÉPÁRFOLYAM:
EUR: 389,04
USD: 360,29
CHF: 408,58
GBP: 454,11
Hirdetés
Képzési ajánlatok a 2021/2022-as tanévtől

Képzési ajánlatok a 2021/2022-as tanévtől

Hírek - 2021.07.30

Az AgrárUnió szívügyének tartja, hogy a magyar fiatalok minél többen válasszák a mezőgazdasági és gépészképzéseket.  Ezért szeretnénk megismertetni oldalainkon a leendő mezőgazdasági szakembereket az egyes intézmények által kínált mezőgazdasági és gépész irányultságú szakokkal, akár keresztféléves vagy más rendszerben folyó képzésekkel.

A Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar képzési ajánlata

                     szte  SZTE MGK kari logo1

Meghirdetett képzések a 2021/2022-es tanévtől:

Karunkon mezőgazdasági mérnöki, vadgazda mérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki szakon alapképzésben nappali és levelező tagozaton (a mezőgazdasági mérnöki alapszakon magyar és angol nyelven is) zajlik az oktatás. Az alapképzések (BSc) mellett lehetőség van vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzésben (MSc), valamint gyógy- és fűszernövények, mezőgazdasági, és ménesgazda felsőoktatási szakképzésben (FOSZ) való továbbtanulásra is.

Az alapképzésben a tantervi célkitűzés olyan gyakorlati szakemberek kibocsátása, akik alkalmasak főképpen mezőgazdasági üzemekben, magánvállalkozásokban, pénzügyi és kereskedelmi vállalkozásokban, szakigazgatásban, önkormányzatoknál, valamint vadászattal, vadtenyésztéssel, vad- és erdőgazdálkodással, természetvédelemmel foglalkozó szervezeteknél a gazdálkodás tervezésére, szervezésére, irányítására és gazdaságos működtetésére. A tanulmányi idő nappali és levelező tagozaton 6+1 félév. Hallgatóink duális és kooperatív képzésben is tanulhatnak, ami alatt több hónapos gyakorlati időt töltenek el munkahelyi környezetben.

A mezőgazdasági mérnöki alapképzés célja mezőgazdasági mérnökök képzése, akik általános természettudományi ismeretekre alapozott mezőgazdasági, műszaki és gazdasági tudás birtokában vannak, Európai Uniós ismeretekkel, továbbá megfelelő szintű gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek a termelés közvetlen irányításához, valamint egy adott gazdaságban alkalmazott technológiai folyamatok szükség szerinti módosításához, illetve új technológiák bevezetéséhez.

A vadgazda mérnöki alapképzés célja vadgazda mérnökök képzése, akik ökológiai, környezettudatos, élelmiszerlánc szemléletük alapján képesek a vadvédelem, a vadgazdálkodás, a természeti erőforrás-kezelés és a természetvédelem általános és sajátos feladatainak a megtervezésére, szervezésére, irányítására és végrehajtására. A vadállománnyal, mint megújítható természeti értékkel tevékenységet folytató gazdálkodó vagy egyéb szervezetekkel (erdészeti, mezőgazdasági, halászati, gyepgazdálkodási, vidék- és településfejlesztési szervezetek) fenntartott munkakapcsolat során a vadgazda mérnökök érvényesíteni tudják a vadvédelmi és természet-megőrzési elveket és előírásokat, a vadgazdálkodás érdekeit.

A vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzés célja olyan vidékfejlesztési agrárszakemberek képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési, irányítási, adminisztratív és logisztikai, valamint termelési feladatok ellátására. Az elsajátított agrártudományi, ökonómiai, menedzsment, üzemtani, elemzési-tanácsadási, agrár-kereskedelmi, agrármarketing, környezetvédelmi, regionális és térségi ismereteik birtokában, valamint a szakigazgatási feladatok és az agrárgazdaság kapcsolatrendszerének ismeretében képesek a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő szakmai munka végzésére.

A mesterképzésben a tantervi célkitűzés olyan agrárszakemberek kibocsátása, akik alkalmasak a vidéki infrastruktúra problémáinak felismerésére és fejlesztési javaslatainak előkészítésére, továbbá szakmai értékelésére, szaktanácsadási feladatok ellátására, a fenntartható gazdálkodás megteremtésére, a mezőgazdaság műszaki-technológiai fejlesztésére, az agrárkutatási eredmények gyakorlati megvalósítására.

A vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzés célja olyan agrárszakemberek képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában az erőforrások optimális felhasználását biztosító termelő, elosztó és szabályozási, valamint a termeléssel, a szolgáltatásokkal összefüggő szervezési és irányítási folyamatokat felügyelik.

A felsőoktatási szakképzés célja olyan mezőgazdasági szakemberek képzése, akik rendelkeznek egy adott szakterülethez kapcsolódó általános és szakspecifikus elméleti és gyakorlati ismeretekkel, továbbá az adott szakma hosszú távú, és magas szintű műveléséhez szükséges gyakorlati módszerekkel és eszközökkel kapcsolatos biztos ismeretekkel, illetve ismerik szakterületük fő elméleteinek ismeretszerzési és problémamegoldási módszereit.

A gyógy- és fűszernövények felsőoktatási szakképzés célja olyan szakképzettség elérésének biztosítása, amelynek birtokosa képes a gyógy- és fűszernövények Magyarországon termeszthető fajainak termesztéstechnológiáit megvalósítani, azt fejleszteni, a vadon termő gyógynövények fenntartható gyűjtését megvalósítani, az egyes munkafolyamatokat megtervezni és azokat irányítani, az ökológiai adottságoknak megfelelően a termesztéstechnológia elemeit (biológiai, agrotechnikai) összehangolni és adaptálni. Jártas a feldolgozás módjaiban, a minőségi követelmények előírásaiban és a forgalmazás rendjében. Ismeri a gyógy- és fűszernövények felhasználásának lehetőségeit, formáit, rendelkezik az ehhez szükséges gyógynövény- és drogismerettel.

A mezőgazdasági felsőoktatási szakképzés célja olyan szakemberek képzése, akik részt vesznek a mezőgazdasági termelési folyamat, a termék-előállítás technológiai változatainak működtetésében; közreműködnek a mezőgazdasági termelést végző kis- és középüzemek munkájában, a termék-előállítás folyamatában, a feldolgozásban, az értékesítésben, továbbá közreműködnek a pénzügyi tervek összeállításában, a gazdasági döntéselőkészítésben.

A ménesgazda felsőoktatási szakképzés célja olyan lovas szakemberek képzése, akik képesek a mikro, kis- és közép- vállalkozások lovas létesítményeinek, méneseknek telepvezetői, irányítói feladatait ellátni. Megtervezik, majd irányítják a tenyésztési munka folyamatát, koordinálják a létesítmény napi feladatait, szükség szerint maguk is képesek azt elvégezni. Ismerik a minőségi tenyésztéshez szükséges takarmányozási és tartástechnológiai irányelveket, megteremtik a korszerű és piacképes lótartás feltételeit.

Képzési kínálat

Alapképzési szakok

Nappali és levelező tagozat:

 • Mezőgazdasági mérnöki alapképzési szak (BSc) magyar és angol nyelven (képzés specializációi: agrárökonómiai, állattenyésztési, kertészeti, növénytermesztési)
 • Vadgazda mérnöki alapképzési szak (BSc)
 • Vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak (BSc)

Nappali tagozaton duális képzési formában, és minden szak nappali tagozatán kooperatív képzési formában is.

Mesterképzési szak

Nappali és levelező tagozat:

 • Vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzési szak (MSc)

Felsőoktatási szakképzések

Nappali és levelező tagozat:

 • Gyógy- és fűszernövények felsőoktatási szakképzés (FOSZ)
 • Mezőgazdasági felsőoktatási szakképzés (FOSZ)
 • Ménesgazda felsőoktatási szakképzés (FOSZ)

Felvételivel kapcsolatos tájékoztatás:

MGK Tanulmányi és Továbbképzési Osztály H-6800 Hódmezővásárhely, Andrássy u. 15.

Tel.: +36-62-532-990

E-mail: to@mgk.u-szeged.hu

Tovább információ:

http://www.mgk.u-szeged.hu/oktatas/kepzesek

Honlap:

http://www.mgk.u-szeged.hu/

Jelentkezési határidő az MSc képzésnél: 2021. november 15.

Felvételi jelentkezési határidő a BSc és FOSZ képzéseknél a 2022/2023-as tanévre: 2022. február 15.

 

"A sikeres mezőgazdaság Veled kezdődik!"

Egy jó szakember sosem hagyja abba a tanulást!

Találkozzunk Hódmezővásárhelyen!

Válassza Ön is a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karának szakirányú továbbképzéseit:

 • agrárlogisztikai szakmérnök
 • fenntartható precíziós kertészeti szakmérnök/szakember (új, blended learning formában!)
 • gyógy- és fűszernövény-termesztő és -feldolgozó szakmérnök/szakember
 • hivatásos lótenyésztő szakmérnök/szakember
 • mezőgazdasági értékbecslő szakmérnök/szaktanácsadó
 • növényvédelmi szakmérnök
 • precíziós agrárgazdálkodási szakmérnök/szakember (új, blended learning formában!)
 • vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök/szakirányító

Bővebb információ: www.mgk.u-szeged.hu

Képzések: http://www.mgk.u-szeged.hu/oktatas/kepzesek/szakiranyu-kepzesek

E-mail cím: to@mgk.u-szeged.hu

Telefonszám: +36-62/532-990

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 23.

 

Címkék: agrárképzés, Szegedi Tudományegyetem
Friss hírek
Kiemelt hírek

Ezt olvasta már?

„Az év agrárrobotja 2024”

Az idén már második alkalommal került megrendezése az „AG ROBOT of the Year”, vagyis „Az év ...