TERMÉNYFELVÁSÁRLÁSI ÁRAK:
Étkezési búza: 64.621,68 Ft (tonna)
Napraforgómag: 136.210,90 Ft (tonna)
Takarmánykukorica: 57.903,11 Ft (tonna)
Takarmányárpa: 52.011,53 Ft (tonna)
Repcemag: 164.077,99 Ft (tonna)
Full-fat szója: 193.837,54 Ft (tonna)
ÜZEMANYAGÁRAK:
Gázolaj ára: 653 Ft
Benzin ára: 641 Ft
DEVIZA KÖZÉPÁRFOLYAM:
EUR: 391,76
USD: 367,13
CHF: 402,25
GBP: 459,21
Hirdetés
Sikeresen zárult a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem első tanéve

Sikeresen zárult a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem első tanéve

Hírek - 2021.07.05

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Tanévzáró Ünnepi Szenátusi Ülésére 2021. július 2-án került sor az intézmény gödöllői, Szent István Campusán. Az ünnepi ceremónia Dr. Gyuricza Csaba rektor köszöntőjével vette kezdetét, majd a doktorrá avatással, a habilitációs oklevelek átadásával, valamint az egyetemi címek és kitüntetések kiosztásával folytatódott.  

A 2020/2021-es akadémiai év befejezése alkalmából Dr. Gyuricza Csaba rektor kiemelte az elmúlt tanév különlegességét, miszerint megszületett a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, amely magával hozta az agrár-felsőoktatás szükségszerű megújulását, megteremtve ezzel a hazai agrárfelsőoktatás fejlesztését, modernizálását. Az integráció pozitív hatásai már érezhetők, hiszen „ma már senkinek sem kérdés az, hogy a stratégiai ágazat számára képez a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem szakembereket valamennyi területre” – hangsúlyozta beszédében Dr. Gyuricza Csaba.

Az intézmény rektora a megvalósult célok mellett ismertette jövőbeli terveit is. „Megbízásom ideje alatt el szeretném érni, hogy az agrár- és élettudományok terén az Egyetem Európa legjobbjai között régiós tudásközponttá váljon. Lényegesnek tartom, hogy erősödjön az agrárium presztízse a fiatalok körében, növekedjen a külföldi hallgatók aránya” – számolt be a tervekről a vezető.

Az idei tanévben 109 doktorandusz hallgató szerzett PhD fokozatot agrárműszaki tudományok, állattenyésztés tudományok, biológia tudományok, élelmiszertudományok, gazdálkodás- és szervezéstudományok, környezettudományok, növénytermesztési és kertészeti tudományok, valamint regionális tudományok tudományágakban, akik az ünnepség keretében vették át oklevelüket. Ezután a habilitációs oklevelek átadása került sorra – ebben az évben 11 fő nyerte el a habilitált címet –, majd a rendezvény a Kosáry Domokos-díjak átadásával folytatódott.

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szenátusa „örökös rektor emeritus” címet adományozott az Egyetem élén legalább két ciklust betöltő és az intézmény működését továbbra is segítő korábbi rektorok számára, ezt a címet Prof. Dr. Horn Péternek és Prof. Dr. Szendrő Péternek adományozták.

Az ünnepség zárásaként a Pro Negotio Universitatis kitüntetések átadására, a címzetes egyetemi tanári kitüntetések kiosztására, valamint magas rangú állami és miniszteri elismerések átadására került sor.

Kosáry Domokos-díjban részesültek

A kuratórium javaslatára az Egyetem szenátusa Dr. Mézes Miklós tanszékvezetőnek, egyetemi tanárnak, az MTA rendes tagjának, az Állatbiotechnológia és Állattudományi Doktori Iskola vezetőjének adományozta a díjat, a tudományos újságírás előmozdításáért, a könyvtár és könyvtárhasználat támogatásáért, valamint a tudományos írások oktatásba történő mihamarabbi bekerüléséért tett erőfeszítéseiért. Posztumusz Kosáry Domokos-díjban részesült Dr. M. Csizmadia Béla gépészmérnök, pofessor emeritus, a Magyar Mérnöki Kamara Gépészeti Tagozatának volt elnöke részére, magasszintű, több évtizeden át végzett szakmai, oktatói és tudományos tevékenységének elismeréséért, a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár törekvéseinek példaértékű támogatásáért, a könyvtári szolgáltatások alakításához hozzájáruló tevékenységéért. Az Egyetem Szenátusa továbbá Kosáry Domokos-díjat adományoz Dr. Virágos Márta tudományos főmunkatárs, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár korábbi főigazgatója, az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumának egykori elnöke részére: több évtizeden át végett kiemelkedő oktatói és tudományos munkája, a könyvtár- és információszolgáltatás, a könyvtárosképzés területén elért szakmai eredményei, az egész magyar könyvtárügyért, kiemelten az egyetemi könyvtárakért tett fáradozásai, példaértékű vezetői és közéleti tevékenysége elismeréseként.

Az Egyetem rektora Pro Negotio Universitatis kitüntetésben részesítette az alábbi munkatársakat:

 • Aszódi János, az Új Mezőgazdasági Magazin szerkesztő-producere

A magyar mezőgazdaság eredményeinek hiteles közvetítése, az agrárium népszerűsítése érdekében végzett több évtizedes kiemelkedő szerkesztő-produceri tevékenysége elismeréseként. 

 • Balázs Gusztáv, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Médiaközpont szerkesztő-újságírója

Az Egyetemen és jogelőd intézményében végzet több évtizedes kiemelkedő, magas színvonalú, az agrár-felsőoktatás népszerűsítése érdekében végzett szerkesztő-újságírói tevékenysége elismeréseként.

 • Fehér Károly, rektori tanácsadó

Az agrár-felsőoktatási intézmények és az agrár-felsőoktatás népszerűsítéséért, támogatásáért kifejtett kiemelkedő, példaértékű, generációkon átívelő agrárújságírói tudományos tevékenysége elismeréseként.

 • Koósné Török Erzsébet, nyugalmazott könyvtár főigazgató részére

A Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár érdekében kifejtett elkötelezett könyvtárvezetői tevékenysége elismeréseként, a Könyvtár szolgáltatásainak, minőségkultúrájának fejlesztése révén, az Egyetemen folyó oktató- és kutatómunka, tudományos tevékenység támogatásáért.

 • Lajos Mihály, a Szent István Egyetemi Kiadó nyugalmazott igazgatója

A Szent István Egyetemi Kiadóban végzett több évtizedes, példaértékű vezetői tevékenysége elismeréseként, az egyetemi kiadványok magas minőségű kivitelezéséért.

 • Samu Mihály, nyugalmazott telepüzemeltetési vezető

Az Egyetem jogelőd intézményében, a Mezőgazdasági Gépesítési Intézetben végzett fél évszázados kiemelkedő, példaértékű munkája elismeréseként – nyugdíjba vonulása alkalmából.

 • Sári Enikő, a Magyar Mezőgazda Kft. ügyvezetője

A mezőgazdasági szaklap kiadás fejlesztése, a magyar agrárium eredményeinek hiteles közvetítése és népszerűsítése érdekében, a vidék szolgálatában végzett magas színvonalú tevékenysége elismeréseként.

 • Korsós Zoltánné, Költségvetési és Kontrolling Főosztály vezetője, az Agrárgazdasági Igazságügyi Szakértői Testület tagja

Az agrárgazdasági igazságügyi szakértői testület tagjaként végzett kimagasló színvonalú és példaértékű munkájáért.

 • Mikó Péter Pál, egyetemi docens, Növénytermesztési-tudományok Intézet munkatársa, az Agrárgazdasági Igazságügyi Szakértői Testület tagja

Az agrárgazdasági igazságügyi szakértői testület tagjaként végzett kimagasló színvonalú és példaértékű munkájáért.

 • Szipola Kornél, Agrárgazdasági Igazságügyi Szakértői Testület tagja

Az agrárgazdasági igazságügyi szakértői testület tagjaként végzett kimagasló színvonalú és példaértékű munkájáért.

Egyetemünk Szenátusa címzetes egyetemi tanári kitüntető címet adományoz Dr. Barkó György Csabának, a GE Hungary Kft. műszaki biztonsági és regulációs igazgatójának a MATE Műszaki Intézet, jogelődje a SZIE Gépészmérnöki Kar oktatási és kutatási tevékenységének magas szintű támogatása és fejlesztése terén elért eredményekért.

Az elmúlt hónapokban Egyetemünk több munkatársa magas rangú állami és miniszteri elismerést kapott:

Apáczai-Csere János-díjban részesült Szombathelyiné Dr. Nyitrai Ágnes Anikó főiskolai tanár, a Neveléstudományi Intézet munkatársa a kora gyermekkori neveléssel összefüggő kiemelkedő szakmai munkája, valamint a pedagógusképzésben végzett magas színvonalú oktatási és tudományos tevékenység elismeréseként.

Eötvös József-díjban részesült Prof. Dr. Nagy Imre egyetemi tanár, a Gazdaságtudományi Intézet munkatársa az elmúlt évtizedekben végzett kutatási és oktatási tevékenységéért, amellyel Magyarországon, Szerbiában és nemzetközi tudományos színtéren egyaránt hozzájárult a felsőoktatás és a regionális tudományok fejlődéséhez.

Kármán Tódor-díjban részesült Zichyné Belinszky Katalin, a Közösségi Educatio Nonprofit Oktatási és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója a kisvárdai és nyírbátori felsőoktatás létrehozásában, infrastrukturális és intézményi feltételeinek fejlesztésében szerzett elévülhetetlen érdemeiért.

Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült Balláné Dr. Erdélyi Márta egyetemi docens, az Élettani és Takarmányozástani Intézet munkatársa kiemelkedő színvonalon végzett oktatási, tehetséggondozási, oktatásszervezési, kutatási és publikálási tevékenységéért.

Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült Fábián Irina nyelvtanár, az Idegennyelvi Intézet egykori munkatársa az elmúlt harmincnégy évben a hallgatók és a jövő nemzedékei érdekében végzett idegennyelv-oktatói munkájáért.

Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült Hantos Hedvig Gizella mestertanár, a Matematika és Természettudományi Alapok Intézet munkatársa példamutató odaadással, nagy óraszámban végzett oktatómunkájáért.

Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült Dr. Nyárai Horváth Ferenc, a Növénytermesztési tudományok Intézet volt munkatársa a növénytermesztéstan terén elért kimagasló érdemeiért.

Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült Tóthné Dr. Lőkös Klára egyetemi docens, a Matematika és Természettudományi Alapok Intézet egykori munkatársa negyvenéves oktatói, kutatói és oktatásfejlesztési munkásságáért.

Oktatói Szolgálati Emlékérem kitüntetésben részesült Dr. Szelényi László professor emeritus, a Matematika és Természettudományi Alapok Intézet egykori munkatársa 51 éve megszakítás nélküli, az agrár-felsőoktatásban végzett kiváló, eredményes kutató-, oktató- és nevelőmunkájáért.

Szent Györgyi Albert-díjban részesült Dr. Parádi-Dolgos Anett Katalin egyetemi docens, az Üzleti Szabályozás és Információmenedzsment Intézet munkatársa iskolateremtő tevékenységéért, az oktatás, a tudományos munka magas szintű műveléséért, valamint a vállalatok, felsőoktatási intézmények és karok közötti együttműködés elősegítéséért. Szeretném tájékoztatni kedves vendégeinket, hogy Dr. Parádi-Dolgos Anett Katalin a Kaposvári Campuson veszi át a kitüntetést, a rendezvényünkkel egy időben zajló diplomaosztó ünnepségen.

Trefort Ágoston-díjban részesült Dr. Borbély Csaba egyetemi docens, a Gazdaságtudományi Intézet munkatársa az Egyetemen folyó felsőoktatási és tudományos munka színvonalának emeléséhez oktatóként, oktatásszervezőként és vezetőként tett nagymértékű hozzájárulásáért. Szeretném tájékoztatni kedves vendégeinket, hogy Dr. Borbély Csaba a Kaposvári Campuson veszi át a kitüntetést, a rendezvényünkkel egy időben zajló diplomaosztó ünnepségen.

Trefort Ágoston-díjban részesült Mohácsiné Dr. Farkas Csilla egyetemi tanár, az Élelmiszertudományi és Technológiai Intézet munkatársa az élelmiszermérnök-képzés, a tudományos utánpótlás-nevelés és a kutatás-fejlesztés területén végzett tevékenysége kiemelkedő és példaértékű munkájáért.

Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést kapott:

 • Dr. Bacsi Zsuzsanna egyetemi tanár, a Gazdaságtudományi Intézet munkatársa a közgazdaságtan területén folytatott három évtizedes oktatói-nevelői munkája, a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésében betöltött meghatározó szerepe, valamint kiemelkedő vezető tevékenysége elismeréseként.
 • Dr. Fodor László főiskolai tanár, a Növénytermesztési-tudományok Intézet munkatársa a talaj-növény rendszer területén elért kutatási eredményei elismeréseként.
 • Dr. Kozári József egyetemi docens, a Gazdaságtudományi Intézet volt munkatársa a hazai agrár-szaktanácsadási struktúra kialakításához és fejlesztéséhez hatékony ismeretátadási módszerek, illetve tananyagok kidolgozásával hozzájáruló több évtizedes, kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként.
 • Dr. Szigeti Ágota Orsolya egyetemi docens, a Gazdaságtudományi Intézet munkatársa Kimagasló színvonalú, innovatív oktatói-nevelői és tudománynépszerűsítő tevékenysége, valamint a szervezeti kultúra fejlesztése iránt elhivatott vezetői munkája elismeréseként.
 • Dr. Tóth Zoltán egyetemi docens, a Növénytermesztési-tudományok Intézet munkatársa kiemelkedő kutatói-oktatói munkája, valamint az egyetem nemzetközi tudományos kapcsolatainak erősítését szolgáló tevékenysége elismeréseként.

Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült:

 • Dr. Beke János, az MTA doktora, egyetemi tanár, a Műszaki Intézet munkatársa a gépészmérnöki képzés nemzetközi jó hírnevét erősítő, magas színvonalú kutatói, oktatói és oktatásszervezői munkája elismeréseként.
 • Dr. Terbe István, az MTA doktora, professor emeritus, a Kertészettudományi Intézet egykori munkatársa a zöldségtermesztés szakterületén folytatott több évtizedes kutatói és szakmai közéleti tevékenysége, valamint a hazai kertészeti oktatásban végzett iskolateremtő munkája elismeréseként.

Ferenczy Noémi-díjban részesült Szőcs Éva Andrea DLA egyetemi docens, a Rippl-Rónai Művészeti Intézet munkatársa kiemelkedő iparművészeti, ipari tervezőművészeti tevékenysége elismeréseként.

Kossuth-díjban részesült Cseke Péter színművész, rendező, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Rippl-Rónai Művészeti Intézet munkatársa művészi pályafutása, sikeres színészi, valamint a magyar színházművészetet sokoldalúan, magas színházvezetői színvonalon szolgáló, művészetpedagógiai és színházvezetői munkája elismeréseként.

Széchenyi-díjban részesült Dr. Mesterházy Ákos Ferenc, az MTA rendes tagja, a Gabonakutató Nonprofit Kft. kutatóprofesszora, egyetemi tanár a növénypatológia és növénynemesítés területén elért eredményeit, valamint a búzában és a kukoricában felhalmozódó mikotoxin csökkenését célzó munkája elismeréseként.

Balogh Rudolf-díjban részesült Szatmári Gergely egyetemi docens, DLA fotográfus, a Rippl-Rónai Művészeti Intézet munkatársa kiemelkedő fotóművészeti, fotóriporteri tevékenysége elismeréseként.

Életfa Emlékplakett Bronz fokozat kitüntetésben részesült:

 • Stefanovitsné Dr. Bányai Éva egyetemi tanár, az Élelmiszertudományi és Technológiai Intézet munkatársa sok évtizedes lelkiismeretes munkájáért.
 • Dr. Pekli József egyetemi docens sok évtizedes lelkiismeretes munkájáért.

Áder János köztársaság elnöktől 2020. szeptember 1-től egyetemi tanári kinevezést kapott Dr. Höhn Mária, a Növénytermesztési-tudományok Intézet munkatársa.

2020. november 1-től egyetemi tanári kinevezést kaptak Áder János köztársasági elnöktől a következő munkatársak:

 • Dr. Abrankó László Péter, az Élelmiszertudományi és Technológiai Intézet munkatára
 • Dr. Balogh Péter István, a Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet munkatársa
 • Dr. Czóbel Szilárd Péter, a Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézet munkatársa
 • Dr. Friedrich László Ferenc, az Élelmiszertudományi és Technológiai Intézet igazgatója
 • Dr. Kátai László, a Műszaki Intézet munkatársa
 • Dr. Kovács Zoltán, az Élelmiszertudományi és Technológiai Intézet munkatársa
 • Dr. Kriskó Gabriella, az Élelmiszertudományi és Technológiai Intézet munkatársa
 • Dr. Nagy Péter István, a Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézet munkatársa

 

 

Ha tetszett a cikk regisztráljon az AgrárUnió hírlevélre: https://www.agrarunio.hu/regisztracio

Címkék: MATE, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Friss hírek
Kiemelt hírek

Ezt olvasta már?

Több mint 40 százalékkal kevesebb traktort vásároltak 2023-ban

Az egyéni gazdaságok és a társas vállalkozások 288,4 milliárd forint értékben vásároltak új mezőgazdasági gépeket ...