HARDI TWIN

2020.02.18

Teszteredmények igazolják: ez a világ legjobb kijuttatási rendszere Akár 80%-ban is csökkentheti az elsodródást, és akár 30%-os növényvédőszer-megtakarítást is jelenthet – mindezt egyenletesebb lefedettség mellett.

HARDI TWIN


ÚJ GÉPVIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Egy, a dániai Aarhusi Egyetem által végzett, egy HARDI COMMANDER TWIN FORCE permetezőgéppel folytatott gépvizsgálat ismételten igazolta a levegőrásegítéses permetezés kiemelkedő előnyeit. A felhasznált növényvédő szer mennyiségének csökkenté-sével 30%-kal mérsékelhető a környezeti hatás, és ugyanakkor az elsodródás csökkenése elérte a kivételes 80%-ot. Mindezek ered-ményeként a TWIN szórókeretek mind pénzügyi, mind pedig környezetvédelmi szempontból a legjobb befektetésnek tekinthetők.

RENDKÍVÜL NEHÉZ KÖRÜLMÉNYEK

A Flakkebjergi Kísérleti Központban végzett gépvizsgálatot növényborítás nélküli talajon és tarlón végezték, hogy a lehető legne-hezebb permetezési körülményeket modellezzék, közepes permetminőség mellett. Kisméretű talpazatokra helyezett Petri-csészéket használtak gyűjtőedényként a vegyszer-leülepedés mérésére. Naponta 15 menetben végezték a tesztet, menetenként 45 Petri-csészét felhasználva, miáltal nagy adatmennyiségre tettek szert.

A teszteket különböző körülmények között végezték: akár 6 m/s-os szélsebesség és akár 16 km/h-s menetsebesség mellett.

Annak érdekében, hogy a teszt a lehető legjobban párhuzamba állítható legyen a német JKI-vizsgálattal, HARDI ISO-LD 025 fúvókát alkalmaztak, 3 bar nyomás mellett, közepes cseppképzéssel. Már a vizsgálat elején gyorsan megállapítást nyert, hogy az alap elsodródási görbe körülbelül 75%-kal magasabban alakul a hagyományos keret esetében, 8 km/h-s haladási sebesség mellett. A cél minden esetben az elsodródás minimalizálása volt, és ezeknél a teszteknél az az elvárás, hogy a szórókeret végétől mért 20 méteres távolságban az elsodródás mértéke ne haladja meg a 0,01%-ot.

AZ EREDMÉNYEK

A Flakkebjerg-jelentés eredményei magukért beszélnek. A HARDI TWIN légrásegítéses szórókeretekkel sokkal egyenletesebb lefedettség érhető el a hagyományos szórókeretekhez képest. A növényvédőszer-felhasználás mindemellett akár 30%-kal is csök-kenhet, amint azt a hagyományos szórókeret általi lefedettség és a HARDI TWIN által kialakított lefedettség közötti különbség mutatta a növényállomány nélküli talajon vagy tarlón. Sűrű növényállományban ez a különbség még kifejezettebb lenne.

Ugyanazt a fúvókát, ugyanazt a menetsebességet alkalmazva és ugyanolyan szélviszonyok mellett a HARDI TWIN rendszer akár 80%-kal is képes csökkenteni az elsodródást a hagyományos keretekhez képest. Nagyobb szélsebesség vagy munkasebesség mellett még nagyobb mértékű a HARDI TWIN előnye.

Az olyan országokban, mint Franciaország és Hollandia, a HARDI TWIN rendszer mindig magasabb elsodródásmérséklési ka-tegóriában szerepel. Ennek a hátterét ez a gépvizsgálati eredmény szolgáltatja, világosan mutatva a HARDI TWIN egy minőségi kategóriával feljebbi pozícióját.

A HARDI TWIN SZÓRÓKERETEK MELLETT RENGETEG ÉRV SZÓL

A TWIN légrásegítéses rendszer először a ködképző permetezőkhöz került kifejlesztésre a 70-es, 80-as években, de gyorsan sikeres lett a szántóföldi permetezőknél is. A szélviszonyok kompenzálására a rendszer lehetővé teszi a permetfüggöny szögének és a lég-sebességnek az állítását. Ezáltal a kezelő képes csökkenteni a vegyszerelsodródást, és a vegyszer jobban be tud hatolni egy sűrű növényállományba is. Mindemellett a célfelület hatékonyabb elérése és a kisebb mértékű veszteség eredményeként a folyadékfelhasználás is csökken, és a vegyszerfelhasználás akár 30%-kal is mérséklődhet. Ez – a nagyobb munkasebesség lehetősé-gével és a kevesebb töltési idővel – a teljes permetezési kapacitást akár 100%-kal is képes növelni.

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS KÖVETKEZTETÉS

A kijuttatáskor megvalósuló lefedettséget és a permetszer-elsodródást két szélsebességnél és hagyományos technológia esetén 8 és 12 km/h, TWIN légrásegítéssel pedig 8, 12 és 16 km/h-s munkasebességnél vizsgálták.

A lefedettségi értékek a szórókeret alatti terület szél alatti oldalán általában magasabbak voltak a szél felőli oldallal összehasonlítva. A lefedettségi értékek TWIN légrásegítés alkalmazásával a hagyományos kijuttatáshoz képest egyenletesebb eloszlást mutattak 8 és 12 km/h-s munkasebesség esetén is.

A permetszer-elsodródási értékekre a permetezési technológia általánosan jelentős befolyást gyakorolt a vizsgálat során.

A legmagasabb permetszer-elsodródási értékeket a hagyományos technológia mutatta 8 és 12 km/h-s munkasebesség mellett.

A permetszer-elsodródás TWIN légrásegítés alkalmazása mellett 16 km/h munkasebesség mellett is jelentősen kisebb volt a hagyományos kijuttatási mód mindkét kísérleti munkasebesség melletti adataihoz viszonyítva.

A TWIN légrásegítés 12 km/h, illetve 8 km/h sebességgel történő alkalmazása további jelentős elsodródásmérséklést eredményezett.

 

Hardi Logo


TOVÁBBI  HÍREK MEGTEKINTÉSE...

A MAGYAR GAZDÁLKODÓK SZAKMAI KÖZÖSSÉGE