Precíziós technológiák az állattartásban

A jövő elkezdődött – Precíziós technológiák az állattartásban

A precíziós gazdálkodás kapcsán ma még sokaknak a szántóföldi növénytermesztés vagy a kertészet jut eszébe, azonban 
az állattartásban is egyre jobban hódítanak az agrárinformatikára és technológiára épülő új rendszerek.

A precíziós technológiákat ma elsősorban a tejelőtehenészetekben, valamint a sertés- és baromfiágazatban, vagyis az állati termék intenzív előállításában hasznosítják.

A mezőgazdaság digitalizációjának, a modern technikáknak köszönhetően ma már rengeteg adat, információ képződik a mindennapi termelés során. Dr. John Stafford, az angliai Silsoe Kutatóintézet szakembere, aki a kilencvenes évek óta foglalkozik precíziós gazdálkodással, úgy véli, a legfőbb probléma, hogy ebből kiszűrjük azokat, amelyek valóban fontosak és hasznosak a gazdák számára. A professzor szerint ma még a legtöbb európai ország túl lassú az információk feldolgozásában, illetve arra is megoldást kell találni, hogy ne vesszenek el ezek az információk.

Mi az a PLF?

A precíziós állattenyésztés (angolul Precision Livestock Farming, PLF) a legfejlettebb technológiák felhasználásával olyan tartási, takarmányozási és menedzsmentrendszert valósít meg, amely a nagy létszámú telepeken is lehetővé teszi az állatok „egyedi gondozását”, a problémák korai felismerését és hatékony megoldását. A precíziós állattartás során használt növekedési modellek kiszámíthatóvá, ezzel együtt biztonságossá teszik a termelést, alkalmazásuk azonban megfelelő szakmai kompetenciát igényel.

A pontos mérésekre alapozott, szabályozott beavatkozások, vagyis a precíziós mezőgazdasági technológiák nem ma indultak hódító útjukra az állattartásban. A számítógépek és a különféle robotok használata már a nyolcvanas–kilencvenes években is elterjedt volt a hazai állattartó telepeken. A precíziós gazdálkodás igazi térhódítása a haszonállatok egyedi azonosíthatóságával vált lehetségessé, mára pedig az információs technológiák felhasználásával a korábbinál jóval hatékonyabbá tehető.

A precíziós gazdálkodás során folyamatos információgyűjtés történik a környezetről, az állatról és a takarmányról, a nyert adatokat pedig különböző matematikai modellek segítségével dolgozza fel és értékeli a rendszer. A szenzorok az állatok jellemzőit, a környezetüket vagy a folyamatokat mérik, és a mért adatokat a telep vezérlő számítógépére küldik online. Az információk folyamatos monitorozásával a gazdálkodók ellenőrizhetik az állatok állapotát, valamint szabályozhatják például a hűtést, a fűtést, a szellőztetést vagy a takarmányellátást az istállókban. A nyomon követés történhet számítógépen, de okostelefonon is. A rendszerek képesek arra is, hogy szükség esetén, azaz ha a vizsgált paraméterek kritikus tartományba kerülnek, riasszák az állattartót.

Fókuszban a hatékonyságnövelés

Mivel a precíziós technológiáknak köszönhetően rengeteg információ áll a rendelkezésünkre az állatról, a takarmányról és a környezetről, az egyes egyedek igényeit jobban kielégítő takarmányt és környezetet tudunk biztosítani a gazdasági céllal tartott állatok számára, mindez pedig hozzájárul a termelőtelep hatékonyságának növeléséhez – erről Halas Veronika, a Kaposvári Egyetem (KE) docense a III. Prega konferencián beszélt, ahol idén már külön szekciót kapott a precíziós állattartás témaköre. A precíziós gazdálkodás célja is ugyanaz, mint a hagyományos gazdálkodásé: jó minőségű, biztonságos élelmiszert állítsunk elő úgy, hogy a rendelkezésre álló erőforrásokat (takarmány, víz, energia stb.) a lehető leghatékonyabb módon használjuk fel. A precíziós megközelítés annyiban más, hogy az információszerzés hatékonysága a digitális technológiák alkalmazásával sokkal jobb, mint a klasszikus állattartás esetében. Halas Veronika előadásában arra is rámutatott, hogy a PLF-rendszerek segítségével az állatok elérik és a termelés során végig megtartják a genetikai képességeiknek megfelelő termelési szintet, illetve a különböző betegségek, állategészségügyi problémák már nagyon korai fázisban kiszűrhetőek mind a csoportban, mind pedig egy-egy állat esetében, ami jelentősen csökkenti a gyógyszerfelhasználást és a termelés visszaesésének mértékét.

Egyénre szabott receptúra

Az állatok gyarapodása, valamint a gyarapodás összetétele alapvetően meghatározza a hústermelés biológiai és gazdasági hatékonyságát, ebben pedig kiemelkedő szerepe van a megfelelő takarmányozásnak. A precíziós takarmányozás lehetőséget biztosít arra, hogy az állatok szükségleteit a lehető legpontosabban elégítsük ki. A növekedési modellek segítségével a hizlalás bármely időpontjában megbecsülhető az adott genetikai képességű állomány táplálóanyag-szükséglete, és ez lehetővé teszi a pontosabb takarmányreceptúrák összeállítását.

A sertéstartás új dimenziói

A sertéstelepeken is jelenleg leginkább a takarmányellátásban használják a precíziós technológiákat. Az egyedi azonosítás révén minden állat a neki megfelelő, egyedi összetételű és mennyiségű takarmányt kaphatja. Napjainkra a kocák teljesítménye igencsak megváltozott, az elmúlt 15-20 évben jelentős genetikai előrehaladás volt tapasztalható: a kocák évente többet fialnak, almonként több malacot tudnak felnevelni, és nem utolsósorban jelentősen javult a takarmányhasznosulási mutató is. Parádi Balázs, a Farmtechnik Kft. takarmányozási szakértője szerint további fejlődésre lenne mód, azonban a szektor alacsony jövedelmezősége, illetve az utóbbi évek csökkenő állatlétszámai miatt az állattenyésztésben és az állattartásban nem terjednek olyan dinamikusan a precíziós technológiák, mint ahogyan a növénytermesztésben ez megfigyelhető. Pedig ma már léteznek olyan új rendszerek, amelyek használatával a kocák takarmányfelvétele növelhető, valamint javítható a takarmány hasznosulása is. Ez azért fontos, mert amennyiben maximalizáljuk a kocák takarmányfelvételét a szoptatás alatt, növekszik a tejtermelésük, nő az alomtömeg, jobb lesz a kondíciójuk, csökken az üresen állási idő, növekszik a vemhesülési százalék, aminek eredményeként a következő alomban több malac születik.

Precíziós technológiák az állattartásban A precíziós rendszerek ma már nemcsak a súlygyarapodást képesek nyomon követni, hanem figyelhetik az állatok aktivitását is, amiből szintén következtethetünk a viselkedésükre és jóléti körülményeikre, de azonosítani tudjuk az ivarzó vagy a beteg egyedeket is. A sertésistálló online hanganalízise például alkalmas az állategészség monitorozására. A sertés reprodukciós és légzőszervi szindróma (PRRS) okozta köhögésnek például egészen más a hangspektruma, mint a sertéscirkovírus vagy a Mycoplasma hyopneumoniae (MH) okozta betegségnek, így a hangspektrum alapján azonnali pontos információhoz jut a gazda a malacok egészségi állapotával kapcsolatban.

Tekintsünk a bendőbe!

Jó takarmányozás és nagyon jó takarmányhasznosulás nélkül nincs eredményes tejtermelés sem – vallja Akác Balázs, a Holstein Genetika Kft. ügyvezetője, aki szerint nemzetközi tejhozamok eléréshez nagyon egyedi és precíz munkavégzés szükséges az állattenyésztésben. Ezt sokan felismerték már, hiszen intenzív növekedést mutat a precíziós gazdálkodást folytatók száma világszerte a tejelőtehenészetek esetében, ma már számos országban alkalmazzák a digitális technológiákat a nagy létszámú telepeken. A jól emészthető takarmányok biztosítják a szükséges energiát és táplálóanyagokat a tehenek számára, hogy a genetikai képességeiknek megfelelő nagy tejhozamokat produkáljanak. A precíziós takarmányanalízis felhasználásához elengedhetetlen az a számítógépes szoftver, amely a takarmányadag összeállításánál figyelembe veszi az emészthetőségi értékeket is. Létezik ma már olyan takarmányadag-optimalizáló program, amelynek alapját és modelljét a Cornell Egyetemen fejlesztették ki. A HG labortechnológiája és takarmányadag-optimalizáló szoftvere abban segíti a gazdákat, hogy pontosabban tudják beállítani az NDF (neutrális detergensrost) és ADF (savas detergensrost) arányait, illetve a program a formulázásnál is figyelembe veszi az NDF emészthetőségét.

Precíziós technológiák az állattartásban Manapság a termelők olyan hatalmas mennyiségű adatot tudnak gyűjteni, elemezni és felhasználni az állományról, ami korábban lehetetlen és elképzelhetetlen volt. Tóth Tamás, a DeLaval Kft. termékmenedzsere szerint a precíziós tejtermelésnél a technológiák felhasználása az egyes állatok termelékenységének optimalizálása érdekében történik. A fejőrobot az egyik tipikus példája a precíziós technológiák használatának: a robot nemcsak fej, hanem elemzi is a teheneket különböző szenzorokkal és az adatok értékeléséhez szükséges programokkal. A fejőrobot bármely tehén fejéséhez beállítható, a kelyhek felhelyezése és levétele, a tőgy stimulációja és a kelyhek pulzációja az adott állat tejleadási ritmusához és egyéb tulajdonságaihoz adaptálható, és használatával elérhető a lehető legjobb tejleadás és a gyors tejfolyás.

Szoros összefüggés van a tehenek bendőjének pH-ja és a tejhozam között, ha stabil pH-viszonyok uralkodnak az állat bendőjében, az emelkedő tejhozamot eredményez. Az állattartók számára tehát lényeges, hogy folyamatos információval rendelkezzenek az állomány bendőjének állapotáról – állítja Gesler Péter, a Moonsyst Zrt. képviselője. A cég VetAsyst szarvasmarhabendő pH-monitoring-rendszere képes a bendő folyamatos, valós idejű és állatbarát monitoringjára, valamint a szubklinikai bendőacidózis korai észlelésére és megelőzésére. A rendszer segítségével azonnal láthatóvá válnak a tartási körülményekben bekövetkezett változások, így lehetőség van az azonnali beavatkozásra. A jeladó a tehén bendőjében elhelyezve tízpercenként méri a bendő pH-értékét és hőmérsékletét, az eredményeket automatikusan továbbítja az istállóban kiépített vevőegység felé. A tárolt és feldolgozott adatokat a rendszer riasztásokká képes feldolgozni.

Távvezérelt tojásszámlálás

Ma már a hazai baromfiágazat számára is elérhetőek olyan modern lehetőségek, amelyekkel távolról felügyelhető a termelés, és javítható annak gazdaságossága és minősége. A Pregán Weibel Balázs, a CubiLog Ltd. ügyvezetője ismertette ipari kialakítású rendszerüket, amelynek lelke egy egyedi fejlesztésű multifunkcionális eszköz, amely többféle paramétert mér egyszerre, a helyszínen feldolgozza az adatokat az intelligens szoftver segítségével. A távfelügyeleti rendszer folyamatosan ellenőrzi a meglévő helyi automata vezérlésnek megfelelő működést, és azonnal riasztja a diszpécserközpontot, ha a tartástérben a levegő hőmérséklete nem elfogadható, ha áramkimaradás tapasztalható, vagy ha műszakon kívül valaki kinyitotta az ajtót.
Ma már egy mobilalkalmazással megtörténhet a silómérleg távmérése: a világ bármely pontjáról értesülhetünk a siló aktuális állapotáról, riasztásokat állíthatunk be a nem szokványos fogyásra (lopás gyanúja), illetve fizikai ellenőrzés nélkül is időben értesülhetünk, ha utántöltés szükséges. Az ilyen jellegű felügyeleti rendszer alkalmas arra is, hogy elvégezze a tojásszámlálást, színre, méretre és számra is monitorozza a terméket. Az ilyen szolgáltatásokkal biztonságosabbá válik a termelés, és megelőzhetőek azok az anyagi károk, amelyek környezeti változás vagy a gépek leállása miatt következnének be. Az efféle modern technológiáknak köszönhetően csökkennek a fenntartási költségek, mivel nem szükséges minden telephelynek állandó biztonsági személyzetet fenntartania.

Könnyebben és gyorsabban

Nem kérdés, hogy az agráriumban is a precíziós megoldásoké a jövő (sőt a jelen is!), hiszen alkalmazásával a gazdálkodók könnyebb és gyorsabb munkavégzés mellett, a hosszú távra eltárolt adatok segítségével kiszámíthatóbb és biztosabb termelést folytathatnak. A hatékonyság növelése azért is fontos, mert 2020 után várhatóan megváltozik az agrártámogatási rendszer, amelynek fókuszába a jobb minőségű, nagyobb mennyiségű, költséghatékonyabban előállított termény, termék vagy élelmiszer kerül.

A precíziós gazdálkodás nemcsak a gazdák számára fontos, használata ugyanis nemcsak a termelés hatékonyságát, minőségének növekedését, a költségek jelentős csökkenését eredményezi bizonyíthatóan, hanem a gazdálkodás környezetkárosító hatásának csökkentésével az élelmiszer-biztonság és fenntartható mezőgazdaság elvárásainak is megfelel. A hatékony termelés egyben az állattartás károsanyag-kibocsátásának és ökológiai lábnyomának csökkenését is jelenti.

A precíziós gazdálkodás célja ugyanaz, mint a hagyományos gazdálkodásé: jó minőségű, biztonságos élelmiszert állítsunk elő úgy, hogy a rendelkezésre álló erőforrásokat (takarmány, víz, energia stb.) a lehető leghatékonyabban használjuk fel.

Szerző: Tóth Krisztina

Tags: precíziós gazdálkodás, állattenyésztés, állattartás

Kapcsolódó cikkek

Oldalunk cookie-kat ("sütiket") használ. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat. Szolgáltatásaink igénybe vételével Ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információ Elfogadom