TERMÉNYFELVÁSÁRLÁSI ÁRAK:
Étkezési búza: 67.768,08 Ft (tonna)
Takarmánybúza: 61.464,14 Ft (tonna)
Napraforgómag: 126.616,67 Ft (tonna)
Takarmánykukorica: 53.939,78 Ft (tonna)
Takarmányárpa: 50.883,02 Ft (tonna)
Repcemag: 162.255,39 Ft (tonna)
Full-fat szója: 200.238,99 Ft (tonna)
ÜZEMANYAGÁRAK:
Gázolaj ára: 604 Ft
Benzin ára: 577 Ft
DEVIZA KÖZÉPÁRFOLYAM:
EUR: 380,17
USD: 348,84
CHF: 399,18
GBP: 441,91
Hirdetés
Növényorvosok az egészségért – Munkájuk kulcsfontosságú az élelmiszer-ellátás biztosításában

Növényorvosok az egészségért – Munkájuk kulcsfontosságú az élelmiszer-ellátás biztosításában

Növényvédelem - 2015.08.28

Az AGRYA együtt gondolkodásra szólította a növényvédelmi szakembereket. A konferencia témája – a növényvédelem – közös, és az esemény lehetővé tette a különböző szakmai szempontok találkozását, nagyszámú érdeklődőt vonzva. Dr. Tarcali Gábor, 
a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara elnöke is előadást tartott.


A kamarát létesítő törvény (2000. évi LXXXIV. [84.] a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról) értelmében a kamara az önkormányzatiság elvén működő köztestülete hazánk mintegy 3100 növényvédő mérnökének és növényorvosának. Szervezi és irányítja a növényvédő mérnöki és növényorvosi tevékenység gyakorlásával összefüggő egyes közfeladatokat, támogatást nyújt a szakmának, hogy társadalmi szerepének és súlyának megfelelően járuljon hozzá az élelmiszer-biztonságot szolgáló mezőgazdasági termeléshez, és ellátja érdekképviseletét. A kamara mottója: „Egészséges élelmiszert az asztalra, a termőföldtől az asztalig.”

Növényorvosok az egészségért – Munkájuk kulcsfontosságú az élelmiszer-ellátás biztosításábanA kamara elnöke szólt arról, hogy a termesztett növények megvédése a károsítóktól, ezáltal a termésbiztonság garantálása és az emberiség egészséges élelmiszer-szükségletének kielégítése egyre nagyobb kihívást jelent. „Az integrált növényvédelemmel, a növényvédelmi lehetőségek széles eszköztárának alkalmazásával és okszerű kombinálásával növényeinket úgy igyekszünk védeni a károsítóktól, hogy a kémiai eredetű növényvédő szereket csak a szükséges minimális mértékben alkalmazzuk. Az élelmiszer-biztonság kívánalmainak így tudunk megfelelően eleget tenni.” Az élelmiszer-biztonság a talajnál, illetve a növénynél, növényi terméknél kezdődik, ezért létfontosságú a növényvédelem, a növényorvos kulcsszereplő – mondta az elnök.
A kamara feladatai
A szervezet hivatásának gyakorlásával összefüggő ügyekben képviseli a növényvédő mérnöki-növényorvosi kart és védi a jogosulatlan tevékenységet folytatókkal szemben, valamint ellátja közfeladatait. Alapszabályt, illetve a növényvédelmi tevékenység etikai szabályait megalkotja, szakmai képzést szervez, előrejelzést végez, közreműködik a növényvédelemmel kapcsolatos jogszabályok előkészítésében. Belföldi és külföldi szakmai kapcsolatokat létesít és tart fenn, együttműködik az illetékes hatóságokkal. A kamara elnöke a jelenlegi aktuális feladatok között megemlítette még az integrált gazdálkodás és növényvédelem bevezetéséről szóló rendelet megalkotásában való közreműködést, a 43/2010-es növényvédelmi rendelet módosításának kérdését, a Nemzeti Növényvédelmi Cselekvési Terv célkitűzéseinek megvalósítását, a növényorvosi vény használatának módosítását, elektronikus növényorvosi vény bevezetésének lehetővé tételét, ezenkívül a növényvédő szerek felhasználásával történő visszaélések elleni jogszabályi változtatások kidolgozását. A kamara aktívan igyekszik hozzájárulni ahhoz, hogy életszerű, betartható és ellenőrizhető, számon kérhető szabályozások szülessenek.
A növényvédő szerek szakszerű és jogszabály szerinti forgalmazása, vásárlása és felhasználása alapvető fontosságú, az élelmiszer-biztonság egyik sarokköve, amire a növényorvosi vény a garancia. Funkciója a felhasználás teljes folyamatára kiterjedő szakirányítás meglétének biztosítása és annak dokumentálható igazolása. Hogy kiszűrjék vénnyel történő visszaéléseket, felül kell vizsgálni a jelenlegi rendszert, és ha szükséges, módosítani. Várhatóan némileg szigorodni fog a vény szabályozása. Bevezetik a legalább egy tenyészidőszakra szóló kötelező szerződést a gazdálkodó és a vényt felíró között. Foglalkozni kell a vényt felíró növényorvos felelősségével is, és a rendelkezéseket racionalizálni kell. A kamara másik jelenlegi aktuális fontos kihívása a növényvédelmi előrejelzési tevékenység végzése. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával együttműködve egységes, országos, tájegységekhez és termesztett kultúrákhoz igazodó rendszer kiépítésén és működtetésén dolgoznak 2013-tól. Az első év az előrejelzésben sok olyan tapasztalatot hozott, amely a jövőben jól hasznosítható.
Magas szintű képzés szükséges
Tarcali Gábor elmondta, hogy fontos feladat a minőségi növényvédelmi oktatás elősegítése. A 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és annak hatósági felügyeletéről törvénybe iktatta a növényorvos kifejezést. Ez nagy előrelépés, növeli a szakma elismertségét, és a humán orvos, állatorvos szintjére emeli a növényorvost. A feladat a legmagasabb szinten képzett, kiváló szakembereket követel meg, ezért új alapokra kell helyezni a növényorvosképzés kereteit. Nincs helye könnyített formájú felsőfokú képzésnek, kizárólag ez garantálhatja a magas szakmai nívót.
Az elnök beszámolt arról is, hogy az EU-s és magyar jogszabályok is kötelezően előírják a permetezőgépek időszakos műszaki felülvizsgálatának bevezetését 2016-ig. Jelenleg úgy tűnik, a kamara kapja majd meg a feladat végzését, és dolgozik a szolgáltatást végző felülvizsgálóállomás-hálózat létrehozásán. Tájékoztatta a hallgatóságot Tarcali Gábor arról is, hogy a kamara sokat próbál tenni a kis kultúrák növényvédelmi helyzetének javításáért.
Az előadásból megtudhattuk, hogy a kamara együttműködik a NÉBIH NTAI-val károsítófelderítésben (például a szőlő aranyszínű sárgasága, fitoplazma és annak vektora, az amerikai szőlőkabóca), az Országos Magyar Méhészeti Egyesülettel pedig a méhkímélő növényvédelemben, valamint részt vesz a parlagfű elleni országos fellépésben. Számos területen együttműködik a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával. Stratégiai együttműködési partnere a Földművelésügyi Minisztériumnak, rész vesz a növényvédelmi bizottság munkájában. Aktívan együttműködik az oktatási intézményekkel, kutatóintézetekkel, egyéb szakmai szervezetekkel. A kamara előadói aktív közreműködői hazai és nemzetközi szakmai konferenciáknak, rendezvényeknek.
Szerző: Sz. Zs.

Címkék:
Friss hírek
Kiemelt hírek

Ezt olvasta már?

Parlament előtt az agrár salátatörvény

A termőföldek fokozott védelemét, az öntözéses gazdálkodás támogatását és az adminisztrációs terhek csökkentését ...