Hirdetés

Új Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. 2016. június 15-től

Agrárgazdaság - 2016.07.11

A mezőgazdaság és az élelmiszeripar stratégiai ágazatok, ezért kiemelt fontosságú a magyar gazdaság számára a versenyképességük folyamatos javítása, amely 2015-től kezdődően lépcsőzetesen valósul meg a Közösségi Agrármarketing Reformalapprogram (KAMRA) keretében. Ez a reformalapprogram hosszú távon és átfogóan határozza meg az új, innovatív közösségi agrármarketing kereteit, a lehető leghatékonyabb módon teremtve piacot 
a minőségi hazai agrártermékeknek.


A Közösségi Agrármarketing Reformalapprogram hátterét a Földművelésügyi Minisztérium által kidolgozott Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszer-ipari fejlesztési stratégiája, az ÉFS adja. A koncepció a 2014–2020-ig tartó időszakra határozza meg a hazai mezőgazdaság és élelmiszeripar fejlesztési területeit, beleértve az azokhoz rendelt marketingeszközöket is.
Mondhatjuk, hogy egy újabb, a jogalkotás szintjén is megjelenő mérföldkőhöz érkezett a mezőgazdaság és az élelmiszeripar stratégiai fejlesztése a 2016. június 15-én hatályba lépő, a közösségi agrármarketing-tevékenységről szóló 118/2016. (VI. 6.) korm. rendelet megalkotásával, amely a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. jogutódjaként létrehozta az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft.-t, amely jogelődjéhez hasonlóan a hazai mezőgazdasági, élelmiszer-ipari vállalkozásokat képviselő szakmai szervezetek bevonásával kíván a jövőben működni.
A kormány a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kijelöléséről szóló 154/2011. (VIII. 10.) korm. rendelettel tehát – 2016. június 15-től – a közösségi agrármarketing-tevékenységhez kapcsolódó támogatási jogcímek esetén – a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hatáskörébe tartozó mezőgazdasági promóciós és marketingtevékenységhez, valamint a közösségi bormarketing-tevékenységhez kapcsolódó támogatások kivételével – az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft.-t jelölte ki.
Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. a közösségi agrármarketing-tevékenységhez kapcsolódó állami feladatokat közfeladatként látja el a jövőben, és jogosult támogatások nyújtására is. A rendelet hatálya nem terjed ki a közösségi bormarketinggel összefüggő feladatokra, erőforrásokra, jogviszonyokra, ezeket továbbra is a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. látja el. Az Agrármarketing Centrum létrehozásával a kormány még tudatosabban kívánja segíteni a kis- és középvállalkozások és termelők piaci marketingtevékenységét, versenyképességét, támogatva ezzel 
az egészséges táplálkozás elterjesztését, a környezettudatos termékválasztást, a hazai élelmiszertermékek preferenciáját, a hagyományos és kézműves termékek ismertségét és kedveltségét.
Az állam százszázalékos tulajdonában álló Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft.-n keresztül valósul meg Magyarország közösségi agrármarketing-tevékenységének, az ezzel kapcsolatban a kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek munkájának összehangolása, az Agrármarketing Centrum fogja meghatározni a Nemzeti Agrármarketing Program útján a közösségi agrármarketing-feladatok ellátását, annak módját; minden remény szerint figyelemmel a 2016–2018-as időszakra korábban kidolgozott Közösségi Agrármarketing Kódex és a Nemzeti Agrármarketing Program (NAP) célkitűzéseire is. A 118/2016. (VI. 6.) korm. rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a Magyar Turizmus Zrt. közösségi agrármarketing-tevékenységgel kapcsolatos feladatainak meghatározásáról és egyes jogszabályok módosításáról szóló 103/2012. (V. 25.) korm. rendelet.
Mint említettük, az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. jogutódja a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.-nek, így a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által a rendelet hatálybalépését megelőzően létesített támogatási jogviszonyok, a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásával összefüggő feladatok ellátásával kapcsolatban létesített támogatási jogviszonyok és ezen támogatási jogviszonyokhoz kapcsolódó, valamint az alaptevékenység ellátásához szükséges tevékenységek ellátására vonatkozó és egyéb, a feladatellátást biztosító polgári jogi szerződések, valamint az egyes feladatok ellátásával kapcsolatban megszerzett szerzői jogok, licencek és egyéb vagyoni értékű jogok tekintetében az Agrármarketing Centrum Nonprofit Zrt. jár el, hozhat döntést. Jogosult továbbá eljárni a jogosulatlanul igénybe vett vagy visszafizetésre meghatározott támogatási összegek beszedése érdekében, a támogatási jogviszonyokhoz kapcsolódó pénzügyi és szakmai elszámolások tekintetében, a támogatási jogviszonyokhoz kapcsolódó kifizetés, a támogatás csökkentése, a szerződés módosítása, az elállási és felmondási jog, a biztosítékok érvényesítése, valamint a szerződésben meghatározott minden egyéb, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési és halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó egyes eljárási kérdésekről szóló 2007. évi XVII. törvényben foglalt támogatói feladat tekintetében. A jogutódlás a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.-vel szemben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá, és arra való hivatkozással szerződésszegési igényt vagy biztosíték nyújtására vonatkozó igényt nem lehet érvényesíteni. A 2016. június 15. előtt indult, folyamatban lévő közbeszerzési, peres és nem peres, illetve közigazgatási eljárásokban a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. helyébe az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. lép.

 
Szerző: Dr. Wesztergom-Sz. Viktória, ügyvéd 30-222-3333

Címkék:
Kiemelt hírek