TERMÉNYFELVÁSÁRLÁSI ÁRAK:
Étkezési búza: 61.258,27 Ft (tonna)
Napraforgómag: 143.418,12 Ft (tonna)
Takarmánykukorica: 59.214,59 Ft (tonna)
Takarmányárpa: 49.109,96 Ft (tonna)
Repcemag: 155.080,64 Ft (tonna)
Full-fat szója: 203.957,95 Ft (tonna)
ÜZEMANYAGÁRAK:
Gázolaj ára: 647 Ft
Benzin ára: 650 Ft
DEVIZA KÖZÉPÁRFOLYAM:
EUR: 394,83000
USD: 370,49000
CHF: 406,73000
GBP: 458,15000
Hirdetés
Mikrobiológiai készítmények alkalmazása az AÖP-ben

Mikrobiológiai készítmények alkalmazása az AÖP-ben

Hírek - 2023.09.18

Ne tévesszük szem elől a valódi célt!

Az Agro-ökológiai Programban a mikrobiológiai készítmények használata egy nagyon sikeres vállalás, amit a terménydiverzifikáció után a második legnagyobb területen választottak a magyar gazdák.

Ez a vállalás azzal a céllal került be az AÖP-be, hogy a készítményekben lévő mikroszervezetek segítségével javítsunk a talajok állapotán. Következetes használatukkal elérhető a talajszerkezet, a víz-, levegő- és hőgazdálkodás, a tápanyagszolgáltató képesség javulása. Ezek optimalizálása segíthet az időjárási szélsőségek okozta károk csökkentésében, a termésbiztonság javításában, illetve a komoly költséget jelentő inputanyagok minél hatékonyabb hasznosulásában.

Mikrobiológiai készítmények alkalmazása az AÖP-ben

A talajállapot javítása egy több éves folyamat, ugyanakkor az AÖP még 5 évig itt lesz, és támogatja e termékek használatát. Az első év nehézségei, bizonytalanságai miatt nyűgnek tűnhet az új támogatási rendszer, ugyanakkor lehetőség is: éppen pl. a mikrobiológiai készítményeken keresztül a talajok leromlásának a megállítását, termőképességük javítását támogatja.

A megfelelő termék és hozzá a megfelelő technológia megválasztásával a mikrobiális tarlókezelések támogatás nélkül is megtérülő befektetések a termésnövelő vagy az egyéb input költségeket csökkentő hatásuk miatt. Fontos tehát, hogy ténylegesen működő, bevált technológiát válasszunk, ahol a termék, a mögötte lévő tudás, tapasztalat és kijuttatástechnika valóban eredményre vezet. Semmiképp ne elégedjünk meg a támogatáshoz szükséges 2 pont „kipipálásával”, mivel egy nem működő kezelés – aminek csak költsége van, de hozadéka nincs – a legdrágább.

Mikrobiológiai készítmények alkalmazása az AÖP-ben

Előírások, amikre oda kell figyelni

Az Agro-ökológiai Program vállalásai közül a mikrobiológiai készítmények alkalmazása szántóföldön és ültetvényekben is választható gyakorlat. Mindkét művelési ágban 2 ponttal számolható el, de ezen túl még sok hasonlóságot találunk az előírásokban.

Szántó és ültetvény esetében is akkor számolható el ez a gyakorlat az AÖP-ben, ha az adott művelési ág legalább 50%-án alkalmazzuk.

Mikrobiológiai készítmények alkalmazása az AÖP-ben

Szántóföldön a vetés előtt, illetve vetéssel egy menetben kijuttatva és a talajba dolgozva, illetve a szármaradványokra kijuttatva, majd azokat a talajba dolgozva kezelhetjük a területünket.

Ültetvényben talajoltóként, a sorközben felhalmozott növényi maradványok lebontására és állománykezelésként használhatók.

Minden esetben fontos, hogy kizárólag olyan mikrobiológiai készítmény kijuttatása fogadható el, amely rendelkezik a NÉBIH által kiadott engedélyokirattal és amely szerepel a Nemzeti Irányító Hatóság által évente közzétett, felhasználható mikrobiológiai készítmények listáján. A felhasználás módját illetően az engedélyokiratban szereplő előírások az irányadók. Ezeket a dokumentumokat mindenképp alaposan olvassuk el! Figyeljünk rá oda, hogy ne menjünk az előírt minimum dózis alá, illetve az engedélyokiratban előírt időszakban, kezelés számban használjuk az adott készítményt!

Mikrobiológiai készítmények alkalmazása az AÖP-ben

Az engedélyokiratokban a kötelező előírások mellett gyakran javaslatok is szerepelnek: ez utóbbiaktól való eltérés megengedett.

A mikrobiológiai termékek bedolgozásánál ügyeljünk rá, hogy ne kerüljünk ellentmondásba a HMKÁ 6. pontjával (a minimális talajbolygatásra vonatkozó előírásokkal). Ez gyakran a tarló szeptember 30-ig történő megőrzésével kivitelezhető, ugyanakkor sekély tarlóápolás (10 cm-ig) végezhető, ami alkalmas a mikrobiológiai termékek bedolgozásához is.

Szántóföldön a gyakorlat nem teljesíthető a mikrobiológiai készítmények lábon álló kultúrában vagy csávázószerként történő kijuttatásával.

A vállalást egy évre kell megtenni, és az aktuális évi támogatási kérelemben kell megjelölni azokat a szántó vagy ültetvény hasznosítású táblákat, amelyen végre akarjuk hajtani.

Mikrobiológiai készítmények alkalmazása az AÖP-ben

A tényleges kijuttatást követő 15 napon belül az egységes kérelem felületén agrotechnikai műveletként kell bejelenteni a végrehajtást a gyakorlatba bevont táblákon, a kijuttatott termék nevének, dózisának megjelölésével. A felhasználást dokumentumokkal kell igazolni.

Mikrobiológiai termékek felhasználásánál különösen ügyeljünk rá, hogy mindegyik termék engedélyokiratában szerepel az az előírás, miszerint élővizektől 50 méter távolságot meg kell tartani. (Élővíznek az tekintendő, ahol a kijuttatás időpontjában is élővíz van, vagyis egy kiszáradt csatorna nem az.) Ilyen módon a gyakorlatra kiválasztott tábla azon része, ami élővízhez ennél közelebb van, nem számolható el. Amennyiben a védőtávolságon belül eső terület levonásával 50% alá csökkenne a gyakorlatra vállalt rész, lehetőség van szeptember 30-ig másik táblát kijelölni, vagy kiegészíteni a gyakorlatra kijelölt területet.

Igazoló dokumentumok mikrobiológiai készítmények felhasználásáról:

  • saját beszerzés esetén saját névre szóló érvényes, mennyiségre vonatkozó adatot tartalmazó számla
  • nem saját névre szóló számla esetén, vagyis termeltető, őstermelők családi gazdasága, termelői integrációs szervezet, termelői csoport vagy termelői szervezet által történő beszerzés esetén:
    • a termeltetővel, őstermelők családi gazdaságával, termelői integrációs szervezettel, termelői csoporttal vagy termelői szervezettel kötött szerződés,
    • a termeltető, őstermelők családi gazdasága, termelői integrációs szervezet, termelői csoport vagy termelői szervezet által a mezőgazdasági termelő részére átadott mikrobiológiai készítmény mennyiségét, valamint a származás megjelölését tartalmazó, a felsoroltak egyike által kiállított dokumentum,
    • a termeltető, őstermelők családi gazdasága, termelői integrációs szervezet, termelői csoport vagy termelői szervezet nevére szóló érvényes, mennyiségre vonatkozó adatot tartalmazó számla másolata (amelyen a feltüntetett vételár kitakarható),
  • saját és nem saját névre szóló számla esetében is a felhasznált mennyiséget és a felhasználhatósági időt igazoló kísérő dokumentumok másolata vagy göngyöleg.

Az igazoló dokumentumokat a felhasználást követően 10 évig meg kell őrizni, míg a göngyöleget 2 évig, az annak címkéjéről készült, a feliratokat olvashatóan ábrázoló fényképet pedig további 8 évig, amennyiben ez utóbbit használja az ügyfél a felhasznált mennyiség vagy a felhasználhatósági idő (vagy annak hiánya) igazolására.

A dokumentumokat és a göngyöleget a Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzés keretében jogosult ellenőrizni. (forrás: www.mvh.allamkincstar.gov.hu)

 
Címkék: aöp
Friss hírek
Kiemelt hírek

Ezt olvasta már?

Ösvényen a hucul – Avagy egy kiváló fajta lehetőségei a ...

Készséges, biztonságos, szívós, szerény igényű, nyugodt idegrendszerű, kitartó. Mások szerint viszont makacs, ...