TERMÉNYFELVÁSÁRLÁSI ÁRAK:
Étkezési búza: 75.123,94 Ft (tonna)
Napraforgómag: 145.473,72 Ft (tonna)
Takarmánykukorica: 72.407,87 Ft (tonna)
Takarmányárpa: 59.387,20 Ft (tonna)
Repcemag: 164.386,21 Ft (tonna)
Full-fat szója: 211.508,15 Ft (tonna)
ÜZEMANYAGÁRAK:
Gázolaj ára: 601 Ft
Benzin ára: 594 Ft
DEVIZA KÖZÉPÁRFOLYAM:
EUR: 397,66
USD: 371,92
CHF: 416,86
GBP: 473,16
Hirdetés
Tisztújítást tartott a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa

Tisztújítást tartott a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa

Hírek - 2023.06.03

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) 2023. május 30-án tisztújító küldöttgyűlést tartott Budapesten, melynek keretében döntöttek a szervezet elnökségi tagjainak személyeiről. Döntésük értelmében Frittmann János áll a következő öt évben az országos szőlész-borász szakmai önkormányzat élén.

A hegyközségi törvény módosítása általános tisztújítást írt elő a hegyközségi köztestületeknek. A törvénymódosítás egységes ötéves választási ciklusokat vezetett be a háromszintű szőlész-borász szakmai önkormányzati rendszer számára. A 28.000 szőlőtermelő és borászati hegyközségi tag az idei év első három hónapjában megtartott hegyközségi közgyűlések keretében választott szőlészeti és borászati küldöttet. A borvidéki településeken gazdálkodók érdekeit képviselő hegyközségi küldöttek a borvidéki feladatokat ellátó hegyközségi tanácsokat alkotják. A tisztújítás második szakaszában a 22 magyar borvidék egy-egy szőlészeti és borászati küldöttet választott május 15-éig.

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsát a borvidékek által delegált 44 küldött (22 szőlészeti és 22 borászati küldött) alkotja. Döntéshozatala a kettő szekció közötti egyezségen alapszik: mindkét szekciónak külön-külön is támogatnia kell az előterjesztéseket. Az alulról építkező három szintű érdekképviseleti rendszer tisztújítási folyamata zárult le 2023. május 30-án a HNT Tisztújító Tanácsülésével, melyen 22 magyar borvidék küldöttje 28.000 tagság nevében hozza meg szakmai döntéseit.
A Tanácsülés elején a törvényi módosítások alapszabályban történő átvezetéséről szóló döntéssel a küldöttek egyúttal megerősítették a szőlész-borász társadalomnak a szakmaköziség iránti elkötelezettségét. 2018-tól önkéntes vállalásként jelenik meg az alapszabályban, hogy a 2012. évi új hegyközségi törvényben garantált szekciónkénti küldöttválasztási szabályokat a tíz tagú irányító testület tagjainak megválasztásakor is alkalmazni kell. Nevezetesen az Elnökséget is öt szőlészeti és öt borászati küldött alkotja. A HNT küldöttjei kiemelt értékként tekintenek a nemzeti tanács szakmaközi szervezeti elismerésére. A döntéselőkészítő Szakmaközi Bizottság tagjai országos tagsággal rendelkező ágazati szakmai szervezetek, melyek e Bizottság keretein belül olyan konszenzusos szakmai álláspontot tudnak javasolni, amely kiegészíti és szélesíti a területi érdekképviseleti döntéshozatallal létrejövő álláspontot. A HNT a szőlész-borász társadalom egységes álláspontját képviselheti a nemzeti és uniós döntéshozók irányába.

„A jelöltállítás során tapasztalható aktív részvétel a Tisztújító Tanácsülésen is megnyilvánult azzal, hogy 21 szőlészeti és 21 borászati küldött élt szavazati jogával. Valamennyi jelölt a kapott szavazatok releváns többségével került megválasztásra. Az elnök és a két alelnök egyhangú megválasztása fokozza szakmai felhatalmazásukat, ezáltal erősíti a HNT szakmai súlyát az agráriumban. A HNT új elnökének és alelnökeinek személye és az elmúlt kettő ciklusban betöltött tisztségük egyúttal garanciát jelentenek a tagok számára a korábban lefektetett szakmai alapelvek ciklusokon átívelő képviseletére. Napjaink gazdasági környezetében ugyanis kiemelt érték a folytonosság.” – jelentette ki Borbély Tamás, a Badacsonyi borvidék küldöttje, a választásért felelős Bizottság elnöke.
Székfoglalójában Frittmann János a HNT új elnöke mindenekelőtt megköszönte a küldötteknek a részvételt, hiszen szavazatukkal a 22 borvidéken gazdálkodó mintegy 28.000 szőlőtermelő és bortermelő hegyközségi tag képviseletét biztosították a nemzeti tanácsban. „Az egyhangú döntésük komoly bizalmat és egyúttal nagy felelőséget jelent számomra. A HNT elnöki feladatot a magyar szőlőtermelők és borászatok érdekében tett szolgálatnak tekintem. Egyértelmű törekvésem,

hogy az ágazati problémák meghatározása és az országos intézkedési javaslatok kialakítása során fokozzam a párbeszédet a hegyközségekkel. Szeretném kialakítani azokat a fórumokat, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a tagok magukénak érezzék a szakmaközi és állami döntéseket.
Ennek első lépéseként a HNT Elnökségének alakuló ülésén javasolni fogom a 2016-ban az agrártárcával közösen megalkotott Ágazati stratégia egyes elemeinek a felülvizsgálatát. A COVID járvány és a geopolitikai válságok hatására az input árak drasztikus emelkedését sem a szőlő átvételi ára sem a borok beszállítói ára nem követte.”

A HNT elnöke külön kitért a fogyasztói ízlések hirtelen átalakulására, mely már európai szinten is érezteti piaci hatásait. A kérdéssel foglalkoznia kell a szakmának és körültekintő cselekvési tervet kell kidolgoznia, mert a borászat alapvetően mezőgazdasági jellegű és a szőlő évelő kultúra. A borászatok a technológiai rendszereiket is a borvidéki fajtaszerkezet és a termelési struktúrájuknak valamint borvidéki hagyományaiknak megfelelően fejlesztették.

„A magyar bor minőségének növelése megkérdőjelezhetetlen célja az ágazatnak, de a fenntartható termelés feltételezi azok gazdaságos termelését és a fogyasztói elismertségét. E három paraméter ismeretében tudjuk kizárólag értelmezni az egyes borvidéki eredetvédelmi rendszerek és a borászatok márkáinak piaci értékét. Személyes tapasztalatom is azt mondatja velem, hogy ezekre a kérdésekre hegyközségi és borvidéki szinten lehet választ adni. A megoldások jelentős része ugyanis bennünk termelőkben lakozik és a helyi vezetők felelőssége a minőség – gazdaságosság – fogyasztói elismertség egyensúlyának megteremtése. Ezeket a folyamatokat országos hatáskörű döntéseivel elősegíteni tudja a szakmaközi szervezet.” – tette hozzá Frittmann János.

űA megválasztott elnök hangsúlyozta továbbá, hogy a hegyközségi szervezetekkel való aktív párbeszéd megvalósítása, a kormányzattal meglévő együttműködésünk további elmélyítése, valamint az európai döntéshozó és érdekképviseleti szervezetekkel való kapcsolatok kialakítása napi szintű munkát igényel. Meglátása szerint Elnökség feladata a tagság által felvetett problémák rangsorolása, a javasolt megoldási irányok szakmai meghatározása és az egyes területeken végzett titkársági munka ellenőrzése.

„Az előttünk álló kihívásokra körültekintő megoldási javaslatokat kell kidolgoznunk. Ennek stabil hátterét a hegybírók, a regionális titkárok és a Titkárság szakképzett munkatársai jelentik. A nyugodt és biztonságos munkahely a munkavállalók lojalitásában ölt testet, melynek megteremtése és fenntartása első sorban a HNT főtitkárának a feladata. Ugyanakkor annak jó működése a szakma elvárása is. A főtitkár munkáltatójaként biztosan számíthat a támogatásomra és munkám során számítok a Titkárság munkatársainak szakmai munkájára és érvekkel alátámasztott álláspontjára. A Titkárság munkatársait, a titkárokat és a hegybírókat ágazatunk aktív résztvevőinek tekintem”- osztotta meg gondolatait Frittmann János.

A HNT Tisztújító Tanácsülésén a tíz tagú Elnökség tagjai közül a HNT elnöke és kettő alelnöke mellett megválasztották a Szőlészeti és Borászati Szekció elnökeit. Külön szavazás keretében döntöttek az Ellenőrző Bizottság, valamint az Etikai, Jelölő- és Szavazatszámláló Bizottság elnökének és két-két tagjának a személyéről.

Elnökségi tagok:

Frittmann János (elnök) Kunsági borvidéki borászként elsőként kapta meg az Év Bortermelője címet 2007-ben; testvérével és immár gyermekeikkel együtt vezeti családi borászatukat Soltvadkerten, mely 2015-ben elnyerte az Év Pincészete díjat. 2014. óta a Szakmaközi Bizottság elnöke, valamint 2018-2023 között a HNT szakmaközi ügyekért felelős alelnöke.

Pál Sándor (pénzügyekért felelős alelnök) az Egri Borvidék egyik legnagyobb szőlőfelvásárlója és borforgalmazója, az Egri Csillagok Zrt. vezetője és egyik tulajdonosa. 2015-2018. között a szervezet általános alelnöke, majd 2018-2023 között a HNT pénzügyekért felelős alelnöke.

Varga Máté (szakmaközi ügyekért felelős alelnök) édesapjával és családjával közösen vezeti családi birtokukat a Móri borvidéken. Kis családi pincészetről lévén szó nem idegen tőle a szőlészetben és borászatban végzett aktív fizikai munka. Példamutató munkája megalapozta azt a bizalmat amivel 2013. óta harmadszor választották a hegyközség elnökének 2018-2023 között a HNT Szőlészeti Szekciójának elnöke.

A HNT Szőlészeti Szekcióját alkotó küldöttek a Szőlészeti Szekció elnökének, Molnár Ákost, a Soproni borvidék hegyközségi tanácsi feladatait ellátó Soproni Borvidék Hegyközsége szőlészeti küldöttjét választották.

A HNT Borászati Szekcióját alkotó küldöttek a Borászati Szekció elnökének, Schmidt Győzőt, a Tolnai Borvidék Hegyközségi Tanácsa borászati küldöttjét választották.
Fenti öt személy mellett a HNT Elnökségének további tagjai

szőlészeti küldöttként: Bock József (Villányi borvidék), Borbély Tamás (Badacsonyi borvidék), Dr. Molnár Péter (Tokaji borvidék), borászati küldöttként: Koch Csaba (Hajós-Bajai borvidék) Laczkó Gábor (Mátrai borvidék)

A HNT új elnöke a Tanácsülés küldöttjei és a leköszönő HNT Elnökség tagjai nevében köszönetet mondott Légli Ottónak, akit 2015-ben és 2018-ban választottak a küldöttek a szervezet élére, így hét és fél éven keresztül töltötte be a HNT elnöki tisztségét. Légli Ottó vezetése alatt stabilizálódott a köztestületi keretek között megszervezett hegybírói egyablakos ügyintézés. Ennek az egyedüli ágazatirányítási modellnek a jogi kereteit erősítette meg a digitalizáció jegyében bevezetett új nemzeti borjogi szabályozás 2020/2021-ben. Nevéhez fűződik az öngondoskodásra alapozott szemléletváltozást hangsúlyozó Ágazati stratégia elfogadása (2016). A COVID járvány alatt saját forrásból megvalósított szakmaközi bormarketing kampányok illetve a korlátozások gazdasági kárainak mérséklését célzó ágazatspecifikus intézkedések és állami támogatási programok megvalósulása.

Elnöksége idején 2 miniszteri rendeletben kiterjesztett (szakmaközi bormarketing, és biológiai alapok), valamint 2 miniszteri rendeleti kiterjesztés alatt álló (szakmaközi érzékszervi borbírálat, szőlőfelvásárlási rendszer) szakmaközi piacszervezést fogadott el a Tanácsülés. 2023-ban második ciklusának lejártakor 2,6 milliárd keretösszegű, a magyar borvidékek eredetvédelmi rendszerét népszerüsítő nyertes VP pályázattal adta át a HNT vezetését. E pályázathoz az önerőt a 2021-ben bevezetett szakmaközi bormarketing járulék jelenti.

Címkék: hegyközségek nemzeti tanácsa
Friss hírek
Kiemelt hírek

Ezt olvasta már?

DR GREEN lombtrágyák a kukoricának!

A kora tavaszi „meleghullám” felborította a természet és a növények bioritmusát. A kukorica vetése ...