A magyar gazdálkodók szakmai közössége
Corteva Verben Queen
Genezis

Elöl-hátul biztosítva – A mezőgazdasági rendeltetésű gépek közlekedési szabályai

Egyéb - 2015.06.02

Valószínűleg kevés az olyan gazdálkodó, aki akaratlanul ugyan, de nem követett el közlekedési szabálysértést, miközben gépeivel a földekre igyekezve a közutakon haladt át. A szabálysértési büntetések elkerülése végett összegyűjtöttük, mi az, amit feltétlen tudni kell, hogy erre a jövőben ne kerüljön sor.

Elöl-hátul biztosítva – A mezőgazdasági rendeltetésű gépek közlekedési szabályaiElsőként egy változás ismertetésével kezdjük, ami könnyebbséget jelenthet az erőgépek használóinak. Megszűnik a napszak- és időkorlátozás, és nem kell útvonalengedély a mezőgazdasági rendeltetésű, irattal, gépkönyvvel vagy üzemeltetői nyilatkozattal ellátott erőgépekre és vontatványaikra. Amennyiben régi típusú a gép, és nincs irat vagy gépkönyv hozzá, elég egy üzemeltetői nyilatkozat, amiben meg kell jelölni a gép besorolását (lásd keretes anyag) és legalább egy azonosítóját (mint például: gyártmány, típus, motorszám, alvázszám, motorszám, kódszám).
Ezek a járművek a következő feltételek megléte esetén közlekedhetnek útvonalengedély nélkül:
– figyelmeztető jelzést adó berende-zés(ek) használata kötelező oly módon, hogy a sárga villogó fény a szembejövő és a követő forgalom számára egyaránt jól látható legyen. A sárga villogó felszerelése mezőgazdasági rendeltetésű túlméretes járművek esetében azonban már nem hatósági engedélyhez kötött;
– a járművezető köteles az úthasználat megkezdése előtt tájékozódni az útvonalra vonatkozó forgalmi rendről és az aktuális forgalomkorlátozásokról; a járműnek, járműszerelvénynek a közút területének legkisebb igénybevételével kell közlekednie;
– amennyiben a jármű vezetője az út vonalvezetése (pl. beláthatatlan útszakasz, táblával jelzett veszélyes útkanyarulat), aktuális forgalomnagysága és az általa vezetett jármű sajátosságai miatti közlekedése az átlagosnál nagyobb baleseti kockázattal jár, úgy a közúton történő mozgását köteles egyéb járműkísérettel is biztosítani. Az egyéb járműkíséretet oly módon kell ellátni, hogy a beláthatatlan útszakaszon és a táblával jelzett veszélyes útkanyarulatban a kísérő jármű előfutó, egyenes úttesten követő biztosítást végezzen;
– a járműnek, járműszerelvénynek úgy kell közlekednie, hogy legalább 3,0 m széles burkolt úttest szabadon maradjon a forgalom elhaladása érdekében. A jármű, járműszerelvény közlekedése során – igény és lehetőség szerint, illetve amennyiben a 3,0 m nem tartható be – félreállással kell biztosítani a mögöttes forgalom zavartalan továbbhaladását;
– kizárólag egyéb járműkísérettel lehet közlekedni a 4,5 m jármű/járműszerelvény szélességet meghaladó méret esetében, továbbá minden lakott területen kívüli emelt sebességű útszakaszon.”A rendelet értelmében tehát a járművezető mérlegelése alapján, az emelt sebességű főúton (pld. 405 sz. főút, ahol 100 km/h a felső határ), illetve ha a 4,5 m-t meghaladja a jármű szélessége, kell a kísérő jármű. A felsorolt erőgépek és vontatványaik mindegyike 4,5 m alatti, vagy ha nem, akkor összecsukhatóak kell, hogy legyenek.
Amennyiben mégis kísérőjármű biztosítása indokolt, illetve előírt, akkor sem a szakkíséret vonatkozik a mezőgazdasági járművekre, hanem az „egyéb kíséret”-en belül a mezőgazdasági gépekre vonatkozó feltételeknek kell megfelelni:
– vagyis a kísérőnek minimum 2 éve „B” kategóriás jogosítvánnyal kell rendelkeznie;
– folyamatos mobil hírkapcsolatot biztosító eszköz kell, hogy legyen a kísérő és a kísért jármű között;fényvisszaverő mellényt kell használnia munka közben is és rendelkeznie kell jelzőtárcsával.
Sebességi korlátok 
és behajtási tilalom
Ezen járművek közúton előírt maximális sebességét és behajtási tilalmát az 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (KRESZ rendelet) szabályozza. Ez alapján lassú járművel és lassú járműből és pótkocsiból álló járműszerelvénnyel maximum 25 km/h sebességgel lehet közlekedni. A mezőgazdasági vontatóval valamint mezőgazdasági vontatóból és pótkocsiból álló járműszerelvénnyel 40 km/h sebességgel. Abban az esetben, ha a mezőgazdasági vontató után kapcsolt pótkocsi lassú járműként van vizsgáztatva, akkor a mezőgazdasági jármű maximális sebessége 25 km/h lehet. Ha két pótkocsi van utána kapcsolva és ebből az egyik lassú járműnek van vizsgáztatva, akkor szintén a maximális sebesség 25 km/h.
Azonban van olyan eset, amikor a KRESZ - 14§ (13/a) bekezdés - a mezőgazdasági vontatókra és a lassú járművekre vonatkozó tilalmakra a kivételt tesz. Abban az esetben, ha a munkavégzés helyének megközelítése érdekében ez elkerülhetetlen, vagy egyéb útvonal választása 50%-ot meghaladó mértékű útvonal-hosszabbodást jelent, amennyiben a behajtás a személy és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti és a forgalmat lényegesen nem akadályozza, mezőgazdasági tevékenység végzése érdekében a tilalom ellenére is be lehet hajtani az adott útszakaszra.
Szükséges vezetői engedélyek
A mezőgazdasági vontató és lassú jármű vezetéséhez szükséges vezetői engedély kategóriát a 326/2011 BM rendelet az alábbi módon szabályozza:
A BM rendelet alapján megkülönböztetünk „nemzeti” és „nemzetközi” kategóriá-kat. Nemzeti kategóriák a „K”, „T”, „M”, „TR” „V”. Nemzetközi kategória: „A”, „B”, „C” stb.
A „T” kategóriába tartozó mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija a „T” kategóriára vagy a „B”, „C”, „D” és „TR” kategóriák valamelyikére érvényesített vezetői engedéllyel;
– mezőgazdasági vontató és két nehéz pótkocsi a „T” kategóriára vagy a „TR” kategória, illetve a „C1+E” és „C+E” kombinált kategóriák valamelyikére érvényesített vezetői engedéllyel;
– lassú jármű és pótkocsija a „T” kategóriára vagy bármely nemzetközi kategóriára, illetve a „TR” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető. A „T” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még a kerti traktor és az állati erővel vont jármű, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig.
Bármely nemzeti kategória csak belföldön történő járművezetésre jogosít.
Hatósági jelzések használata
A hatósági jelzések használatát a 
326/2011 BM. rendelet szabályozza, amely rögzítí, hogy a közutat rendszeresen használó 25 km/h-nál nagyobb sebességgel is haladni tudó mezőgazdasági vontatóknak és pótkocsijuknak három betűből és három számból álló fekete színű feliratos, három számból álló normál rendszámmal és természetesen érvényes forgalmi engedéllyel és érvényes KGFB-vel kell rendelkezniük. A lassú jármű a szabványtól eltérő, piros színű és betűjelet tartalmazó különleges rendszámtáblával közlekedhet közutakon. A forgalomba helyezésre nem kötelezett lassú járművek közül a mezőgazdasági erőgépek M betűjelű ideigl-enes rendszámtáblával, ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel és a rendszámtáblához tartozó indítási naplóval vehetnek részt a közúti forgalomban. A mezőgazdasági vontatmánnyal a közúti forgalomban hatósági engedély és jelzés vagy ideiglenes forgalomban tartási engedély nélkül lehet részt venni. Mezőgazdasági vontatmány az olyan pótkocsinak nem minősülő vontatott munkagép, amely – a működéséhez szükséges eszközök szállítását kivéve – teherszállításra nem alkalmas, és amelyet a közúti forgalomban mezőgazdasági vontatóval, lassú járművel vagy mezőgazdasági erőgéppel vontatnak. Az M betűjelű ideiglenes hatósági jelzés magyarországi közlekedésre szolgál. Az ilyen hatósági jelzéssel közlekedő jármű vezetője a közúton köteles magánál tartani és hatósági ellenőrzés során bemutatni az ideiglenes hatósági jelzéshez kiadott indítási naplót, amit megfelelően ki kell tölteni elinduláskor, ideiglenes forgalmi engedélyt és a kötelező felelősségbiztosítás meglétét.
A mezőgazdasági járművek közúti közlekedése során szigorú szabályok vonatkoznak azok geometriai tulajdonságaira, valamint tömegükre is. A 6/1990 KÖHÉM rendelet alapján a lassú jármű és a mezőgazdasági vontató megengedett szélessége 3 méter. A mezőgazdasági vontatóból és két pótkocsiból álló járműszerelvény maximális hossza pedig a 22 métert nem haladhatja meg.

Mezőgazdasági vontató: mezőgazdasági munka végzésére készült, de pótkocsi vontatására is alkalmas, rakfelület nélküli olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt és sík úton önerejéből 25 km/óra sebességnél gyorsabban haladni képes.

Lassú jármű: olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt, és sík úton önerejéből 25 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes.
Az útvonalengedély nélkül közlekedő mezőgazdasági rendeltetésű erőgépek és vontatmányaik:
– ERŐGÉPEK
• 
traktorok, hagyományos felépítésű mezőgazdasági traktorok, különleges traktorok, magajáró betakarítók, szántóföldi növények betakarító gépei, egyéb betakarítók, egyéb magajáró gépek, magajáró rakodók, magajáró egyéb gépek
– ERŐGÉPEK MUNKAGÉPEI
• 
talajművelő és földmunkagépek, ekék, boronák, hengerek, tárcsás talajművelők
• 
mezőgazdasági erőgépek:
• 
kultivátorok, magágykészítők, talajlazítók, talajművelő egyéb gépek, vető- és ültetőgépek, vetőgépek, ültetőgépek, növényvédő gépek, műtrágya- és szervestrágya-szórók, permetező, porozó és folyékony műtrágyát kijuttató gépek, műtrágyaszóró gépek, folyékony(híg)trágya-kijuttatók, betakarító gépek, adapterek, kalászosgabona-betakarító gépek, adapterek, kukoricabetakarító gépek, adapterek, cukorrépa-betakarító gépek, burgonyabetakarító gépek, szálastakarmány-betakarító gépek, adapterek, szántóföldi növények egyéb betakarítógépei, adapterei, egyéb betakarítógépek, álló- és vegyes munkák gépei, vontatott és rászerelt rakodógépek, adapterek, szállító-felépítmények, gyümölcs- és szőlőápolás gépei, takarmányozással, almozással összefüggő gépek
– EGYES KIEMELT TERMELÉSI FELADATOK SPECIÁLIS GÉPEI, BERENDEZÉSEI
• 
erdőgazdálkodás speciális gépei, berendezései, erőgépek erdészeti munkagépei

Szerző: AgrárUnió ©

Címkék: